آشیانه کودک و نوجوان

درباره آشیانه کودک و نوجوان

 

موسسه فرهنگی هنری آشیانه کودک و نوجوان

در سال 1380 تاسیس شده  و اولین مرکزی است

که فعالیتهای ویژه خود را درغالب محیطی غیر از

مهدکودک و به صورت بازی محور برای کودکان 

ارایه نموده است. 

در آشیانه تاکید ما بیش از هر چیز بر تقویت مهارت های زندگیست تا کودکانی پرتوان، با اعتماد به نفس و شاد را به فردا برسانیم.